Abdallah Nasser Al-Fawzan

Felietonista saudyjskiej gazety „Al-Watan” oraz „Saudi Gazette”.

Publikacje Autora