Colin Brewer

Emerytowany brytyjski lekarz. W latach 70. i 80. był pracownikiem badawczym Birmingham University związanym z British Pregnancy Advisory Service, był również doradcą tej instytucji w dziedzinie psychiatrii. Opublikował szereg artykułów o problematyce aborcji w czasopismach fachowych, w tym w British Medical Journal, jak również w najbardziej znanych dziennikach brytyjskich. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działa na rzecz rozwoju planowania rodziny.

Publikacje Autora