D. R. Elston

Angielski oficer i dziennikarz, który podczas wojny kierował brytyjskim radiem nadającym w kilku językach (w tym po polsku) z Jerozolimy do Europy Wschodniej. Jak pisze, początkowo nie miał wielu kontaktów ani z Żydami, ani z Arabami. Jak wszyscy Brytyjczycy trzymał się z dala od tamtejszych mieszkańców. Kiedy przyjechał do Jerozolimy w 1943 roku mieszkało tam ponad 100 tysięcy Żydów, którzy stanowili większość mieszkańców tego miasta. Mozaika ludzka intrygowała Elstona coraz bardziej i z czasem nawiązał przyjazne stosunki tak z Żydami, jak i z Arabami. Coraz wyraźniej widział również perfidną grę brytyjskiej administracji Palestyny.

Publikacje Autora