Daniel Lav

Dyrektor Monitora Dżihadu i Zagrożenia Terroryzmem w MEMRI.

Publikacje Autora