David Robert Grimes

Pochodzący z Irlandii lekarz zajmujący się badaniami nad rakiem na Oxford University, pisarz, okazjonalnie muzyk.  

Publikacje Autora