Dorothy Bar Adon

Urodzona w 1907 dziennikarka amerykańska, która w 1933 roku przeniosła się do Palestyny. Rozpoczynała swoją karierę dziennikarską w redakcji "The Atlantic City", po imigracji do Palestyny aż do śmierci (w 1950 roku) związana była z "The Palestine Post", (przekształconą później w "Jerusalem Post").

Publikacje Autora