Gita Sahgal

Przez wiele lat kierowała sekcją obrony praw kobiet (Gender Unit) w kwaterze głównej Amnesty International w Londynie.

Publikacje Autora