J. Anderson Thomson

Psychiatra pracujący na University of Virginia, zajmował się problematyką terrorystycznych samobójstw, osobowości narcystycznej, tożsamością religijną, ewolucyjną teorią depresji, konfliktów międzynarodowych, itp.R. Elisabeth CornwellJest profesorem na University of Colorado, zajmuje się głównie badaniami nad hormonami, feromonami i doborem płciowym u ludzi.

Publikacje Autora