James R. Laidler

Doktor medycyny, specjalizujący się w anestezjologii, University of Illinois w Chicago. Redaguje Autism Watch - Your Scientific Guide to Autism.

Publikacje Autora