Jelena Bonner

Wdowa po Andrieju Sacharowie, działaczka na rzecz praw człowieka w Rosji.

Publikacje Autora