Mansour Al-Hadj

Zamieszkały w USA liberalny publicysta saudyjski. Dyrektor Projektu Demokratyzacji Arabskiego i Muzułmańskiego Świata, pisarz, autor artykułów o konieczności demokratycznych reform w muzułmańskim świecie.

Publikacje Autora