Nicklas Lundblad

Ur. 1971. Szwedzki prawnik i eseista, którego główną specjalnością jest informatyka i nowe środki masowego przekazu.

Publikacje Autora