Ophelia Benson

Prowadzi stronę internetową Butterflies and Wheels, jest współautorką głośnej książki The Dictionary of Fashionable Nonsense oraz książki Why the Truth Matters (również napisanej z Jeremy Stangroomem). Jej strona internetowa poświęcona jest obronie prawdy naukowej przeciw zagrożeniom płynącym ze strony religijnego fundamentalizmu, pseudonauki, „wishful thinking” itp. Ofelia Benson jest również zastępcą redaktora naczelnego pisma "The Philosopher's Magazine"

Publikacje Autora